3 ΧΡΟΝΙΑ ΙΝ@ΔΕ. 

 

Πάτρα, 22 Νοεμβρίου 2003.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΙΝΑΔΕ

Τρία χρόνια λειτουργίας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Τα τρία χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.), το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία 103 προσωπικοτήτων από τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Αρκαδίας, με σκοπό την επεξεργασία οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη, μέσα από την οργάνωση δημοσίων συζητήσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων. Το ΙΝ.Α.Δ.Ε. συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και από τότε έχει πραγματοποιήσει πλήθος εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και παρεμβάσεων για τα σημαντικότερα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής. Οι τρεις βασικοί άξονες που κινείται το Ινστιτούτο είναι

1.     Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός

2.     Νέες Τεχνολογίες

3.     Πολιτισμός

Σε συνέντευξη τύπου στην Πάτρα για τα τρία χρόνια του Ινστιτούτου ο Προέδρος του δ.σ. Κώστας Ζαΐμης παρουσίασε την νεοεκδοθείσα εφημερίδα του Ινστιτούτου «Ανάπτυξη Δυτικής Ελλάδας» και αναφέρθηκε στους μελλοντικούς στόχους του Ινστιτούτου. Τόνισε ότι χρειάζεται συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής με την Πολιτεία για να ξεπεραστούν τα τοπικά προβλήματα και να υπάρξει νέα στρατηγική ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας με κέντρο την Πάτρα.

Ανάμεσα στις κύριες δράσεις του ΙΝ.Α.Δ.Ε. είναι η έρευνα, μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και η ανύψωση του πολιτισμικού και εκπαιδευτικού επιπέδου. Επίσης το ΙΝΑΔΕ ασχολείται με την προαγωγή και αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας, στην οικονομία και την εκπαίδευση και συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τοπικές ενώσεις, συνδέσμους και γενικά με κάθε καταξιωμένο φορέα στην Δυτική Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει είναι η ‘‘Πολιτική και η Ανάπτυξη’’ (Νοέμβριος 2003), οι Νέες Τεχνολογίες (Νοέμβριος 2000), η «Πρόκληση του Ευρώ» (Οκτώβριος 2001), δύο συνέδρια για την Tουριστική Aνάπτυξη (Πύργος 2002 και Καλαμάτα 2003) κ.ά. Ιδιαίτερη θέση στις οργανωτικές πρωτοβουλίες του ΙΝΑΔΕ κρατά το ετήσιο συνέδριο «Γέφυρες», το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2002, με θέμα τις συνέπειες της κατασκευής της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου για την περιοχή, καθώς και την πολεοδομική ανασυγκρότηση που αυτή θα επιφέρει αλλά και τις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Η φετινή διοργάνωση (Ιούνιος 2003) είχε ως συμπέρασμα την ανάγκη καλλιέργειας περιφερειακής συνείδησης και πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, ώστε μέσα από σχεδιασμένη, κοινή στρατηγική να αξιοποιηθούν τα μεγάλα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται και σχεδιάζονται για την περιοχή. 

Το συνέδριο «Γέφυρες» έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Δυτικής Ελλάδας.