Δελτίο Τύπου - Πάτρα, 6 Ιουνίου 2002 

 
1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αγαπητό Μέλος,

Βάση του καταστατικού του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, άρθρο 6 και όπως αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή στην συνεδρίασή της, σας προσκαλούμε στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο PORTO RIO την Κυριακή, 7 Ιουλίου 2002 και ώρα 19.00 ακριβώς, στην Πάτρα.

Σας πληροφορούμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ινστιτούτου (εγγραφή: 60€ και συνδρομή 2002: 50 €
αριθμός λογαριασμού: Τράπεζα Πειραιώς: 5040/013590117).


Η Διοικούσα Επιτροπή

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΤΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 19.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ξενοδοχείο PORTO RIO, Ρίο Πατρών


1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
    Ιωάννης Ταλούμης, Πρόεδρος Γ.Σ.
   Δημήτριος Πελέκης, Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.

2. Ενημέρωση πεπραγμένων από Προεδρείο Διοικούσας Επιτροπής,
    Θεοδόσιος Παλάσκας Πρόεδρος Δ.Σ.
2.1 Ενημέρωση για χρηματικά διαθέσιμα, Ιωάννα Θανασούλια, Ταμίας Δ.Σ.
2.2 Προϋπολογισμός 2002, Ιωάννα Θανασούλια, Ταμίας Δ.Σ.
2.3 Πρόγραμμα δράσης 2002, Κώστας Ζαΐμης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Εκλογές
3.1 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, 9 και 3 αναπληρωματικά
3.2 Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής, 3 μέλη και 1 αναπληρωματικό
3.3 Εκλογή Πειθαρχικού Συμβουλίου, 3 μέλη και 1 αναπληρωματικό


Τηλ. Επικοινωνίας: +300610- 270799, Φαξ: +300610-224427
www.inade.gr

 

Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα. Τηλ: +300.10.339.2500. Φαξ: +300.10.339.2318
office@iForce.gr - www.iForce.gr

Πίσω στα Νέα - Δελτία Τύπου